Mammalia

Dieren en mensen zijn tijdens onze wordingsgeschiedenis in gescheiden werelden terecht gekomen. Echter, als het gaat om lichamelijke processen zoals eten, drinken, seks, baren en zogen komt het dierlijke in de mens als vanzelf naar de oppervlakte. Er zijn dan geen scheidslijnen meer en rangorde is een illusie.

Op basis van empathie ontstaan liefdevolle verbindingen. Dit invoelen vereist intelligentie, niet de intelligentie van de rede maar de intelligentie van het lichaam en van het hart. Het is een weten zonder woorden.